Publicerad: 7/18/2017
Tänk på andra och bli lyckligare
Generositet gör människor lyckligare visar en ny studie.
 
Tänk på andra och bli lyckligare

Människor som handlar själviskt är mindre glada. Genom att vara lite mer generös så utlöses en förändring i våra hjärnor som gör oss lyckligare.
 
De som bryr sig om sina medmänniskors välbefinnande är lyckligare än de som bara fokuserar på sig själva. Att göra något bra för en annan person ger enligt forskarna en känsla av lycka.
 
I studien deltog 50 personer som lovades en summa pengar som de skulle få spendera de kommande veckorna. Hälften av gruppen använde pengarna till någon annan och hälften för eget bruk. Därefter fick de båda grupperna ge en gåva pengar till någon i varierande mängd. Medan de fattade dessa beslut mätte forskarna aktiviteten i tre hjärnområden och de tillfrågades om upplevd lycka före och efter experimentet.
 
Forskarna undersökte hur hjärnområdena kommunicerar för att producera denna känsla och kom fram till att mängden generositet inte påverkade lyckokänslan ytterliggare. Man såg även positiva förändringar bara av att deltagarna tänkte på att utföra en positiv handling för någon annan.
 
 
Källa: Universitetet i Zürich
Fakta:
Dessa tre hjärnområden mättes aktiviteten i:
- Temporoparietalpunkten, där prosocialt beteende och generositet behandlas
- Ventralstriatumet, som förknippas med lycka
- Orbitofrontal cortex, där vi väger för och nackdelar under beslutsprocesser