Publicerad: 1/9/2018
Träning minskar cancerspridning
En dansk studie visar att intensiv träning är effektivt mot cancer.
 
Träning minskar cancerspridning

Fotograf:
sund.nu

Forskarna undersökte förhållandet mellan träning och cancer för 20 kvinnor som behandlades för bröstcancer med kemoterapi i ett tidigt stadie av sjukdomen.
 
De tog blodprov före och efter att kvinnorna utövat två timmars träning med måttlig till hård intensitet.
 
Forskarna kom fram till att det är adrenalinet som utsöndras vid intensiv träning som förhindrar att tumörer sprider sig. Man såg även att risken för bröstcancer minskade med 25 procent vid regelbunden intensiv träning.
 
Man utförde även test på möss genom att överföra cancerceller till möss. Det var en stor skillnad i utvecklingen av cancer hos mössen. Bland de som inte tränade utvecklade 90 procent bröstcancer. För de som tränade utvecklade endast hälften, 45 procent bröstcancer.
 
-Vi ser samma samband för cancerutveckling hos människor. Det indikerar att det finns något i blodet som hämmar cancer, och det verkar vara kopplat till adrenalinnivåerna, säger Pernille H°jman vid Centrum för Aktiv Hälsa på Rigshospitalet i Köpenhamn.
 
Forskarna menar att detta samband gäller all cancer - inte bara bröstcancer.
 
De rekommenderar kvinnor som drabbats av bröstcancer att träna högintensivt 2-3 gånger i veckan för att förhindra att cancern sprider sig. Träningen ska vara så pass intensiv att man inte kan prata under tiden. Om man inte är i så bra form räcker det att börja med 20-30 minuter per tillfälle.
 
För friska personer bör ett träningspassen pågå i en timme per tillfälle.