Publicerad: 12/15/2018
Nattarbete skadar hälsan
En stor studie visar att risken för cancer ökar för kvinnor som arbetar natt.
 
Nattarbete skadar hälsan

Kinesiska forskare har gått igenom 61 studier kring nattarbete och samband med cancer.
 
Underlaget spänner över fyra kontinenter, med närmare fyra miljoner kvinnor i Europa, Norge, Nordamerika, Australien och Asien. Av dessa hade mer än 100 000 personer drabbats av 11 olika typer av cancer.
 
I sammanställningen kom man fram till att nattarbete ökar risken för bröstcancer, hudcancer och flera typer av cancer i matsmältningssystemet.
 
Bröstcancer är den cancerform som drabbar flest kvinnor. När man tittade på sambandet med nattarbete såg man att en ökad risk för bröstcancer endast gäller kvinnor som arbetar natt i Europa och Nordamerika.
 
Risken för hudcancer ökade mest av nattarbete, risken ökade med 41 procent jämfört med de som inte arbetar natt. Risken för bröstcancer ökar med 32 procent medan risken för cancer i matsmältningssystemet inklusive matstrupe och ändtarm ökar med 18 procent.
 
Forskarna såg även att det skiljde sig åt mellan olika yrkeskategorier som arbetar natt. Sjuksköterskor var mer benägna att få bröstcancer än den genomsnittliga nattarbetaren. De hade en ökad risk med 58 procent jämfört med andra nattarbetande kvinnor. De hade dessutom en ökad risk för lungcancer.
 
Utöver cancer ökar risken för trötthet, sämre koncentration, hjärt- och kärlsjukdom, fetma och typ 2-diabetes.
 
 
Källa: cancer epidemiology, biomarkers & prevention, Xia Yuan , Chenjing Zhu , Manni Wang , Fei Mo , Wei Du och Xuelei Ma, DOI: 10.1158 / 1055-9965.EPI-17-0221