Publicerad: 10/24/2018
5 hälsosamma vanor som gynnar dina barn
Barn och ungdomar vars mödrar följer fem hälsosamma vanor är 75 procent mindre benägna att bli feta.
 
5 hälsosamma vanor som gynnar dina barn

Ívervikt och fetma kryper allt längre ner i åldrarna. Det gör att många överviktiga barn riskerar att få diabetes, hjärtsjukdomar och andra metaboliska tillstånd senare i livet.
 
I en aktuell studie så undersökte forskare sambandet mellan mammans livsstil och risken för fetma bland sina barn i åldrarna 9 till 18 år. I studien ingick underlag från 24.289 barn.
 
Forskarna såg att om mamman var överviktig, rökte och fysiskt inaktiv så fanns en stark koppling till att barnen utvecklade fetma senare i livet.
 
För de mammor som har en hälsosam livsstil sjönk risken för att deras barn skulle bli överviktiga med 75 procent.
 
De fem livsstilsvalen är
- ät hälsosam mat
- träna regelbundet
- håll en hälsosam vikt
- måttligt med alkohol
- rök inte
 
Om både mamma och barn följde dessa råd så minskade risken för att barnen skulle utveckla fetma med 82 procent.
 
 
Källa: Harvard TH Chan School of Public Health
Fakta: