Publicerad: 7/19/2018
Samband mellan fetmaoperation och cancerrisk
En ny analys visar att viktminskning kan påverka en individs risk att utveckla cancer.
 
Samband mellan fetmaoperation och cancerrisk

Studien har hämtat underlag från en nationell befolkningsbaserad kohortstudie i England.
 
Totalt ingick närmare 9.000 överviktiga patienter och data samlades in under åren 1997 till och med 2012. Samtliga deltagare hade genomgått en gastrisk bypass, gastrisk bandning eller liknande operation. Dessa personer jämfördes med lika många överviktiga personer som inte hade genomgått fetmaoperation.
 
Man kom fram till följande samband
 
* Patienter som genomgått operation hade 77 procent mindre risk för att utveckla hormonrelaterad cancer (bröst, endometrial, prostatacancer) jämfört med patienter som inte genomgått någon operation.
 
* Gastric bypass gav störst riskreduktion, 84 procent, för hormonrelaterad cancer.
 
* Dock medförde gastric bypass även en fördubblad risk för kolorektal cancer.
 
Man kommer gå vidare med fler studier för att kunna förstå de biologiska mekanismerna bakom dessa resultat.
 
 
Källa: BJS (British Journal of Surgery) 2018 DOI: 10.1002 / bjs.10914