Publicerad: 2009-01-08
Mental träning: Små steg från minus till plus
Du är ständig trött och kraven från barnen, jobbet och din partner äter sakta upp dig. Var blev ni av, ljuva drömmar om ett fullödigt liv?
"Ska du nå det du vill så gäller det att ha det rätta mentala inställningen. Tänk jag vill, jag vågar, jag kan istället för det här blir nog svårt, säger Lars Ryberg som bland annat är mental handledare till olika idrottare.
 
Mental träning: Små steg från minus till plus

Det är lätt att ge upp och tänka att det inte är någon idé med någonting. Orken till förändring finns inte. Men det går att vända sin inställning, även om det kräver en del långsiktigt arbete!
 
Lars Ryberg menar att man bestämmer hur saker ska bli med sina inre bilder vi styrs ofta av rädslan för att göra fel i stället för möjligheten att göra rätt.
 
– En höjdhoppare som tvekar inför höjden löper troligen större risk att
misslyckas än den som inte tvekar, menar Lars Ryberg.
 
Alla bär på ett minus- och pluspsyke, och det gäller att låta pluspsyket dominera. Och det här gäller förstås inom alla områden i livet.
 
– Fråga dig själv vilka dina starka sidor är, vad du kan och vad du är stolt över. Lyft fram dom bilder, ord och känslor som är förknippade med sådana tillfällen, då du känt dig på toppen och väl till mods. Använd dessa som en sorts ”tankstation” för trygghet och självförtroende, säger Lars Ryberg.
 
Det goda samtalet
Om du vill förändra något som du inte trivs med finns det enligt Lars Ryberg bara ett sätt att lyckas, och det är att prata med någon, att ha nära samtal med en vän eller partner om det du funderar över.
– I samma ögonblick som du öppnar dig för någon annan blir du sårbar, du ger makten till den andra personen, men det är något man måste våga för att inte råka ut för den värsta av känslor: Bitterhet över att du har haft viljan men inte vågat, säger Lars Ryberg.
 
Han återkommer hela tiden till det öppna, goda samtalet och värdet av detsamma, och menar att det hjälper att öka kärleken och minska rädslan. Dessa motsatta energikällor, kärleken och rädslan, styr våra liv, och rädslan hindrar en att förverkliga sina drömmar, att prestera på toppen av sin förmåga.
 
– Den där doktor Phil som är så populär, han ger bra exempel på öppna samtal som leder till positiv förändring, säger Lars Ryberg.
 
Tyck om dig
Att ta ett steg utanför sin vanliga vardag kräver lite självförtroende, och att ha gott självförtroende är inte att vara odrägligt självgod. Det handlar om att veta vad du verkligen kan, att vara medveten om sina gåvor och sin kapacitet.
 
– Av någon anledning fokuserar vi ofta på det negativa. Det är mer legitimt att tala om när man misslyckats än att säga ”nu har jag gjort något bra”, säger Lars Ryberg. Jag har funderat mycket på varför, om det kan bero på att
negativa upplevelser är starkare känslomässigt. Och så kan det ju ligga en sekundärvinst i att säga att det går dåligt, på så vis kan man få lite uppmärksamhet.
 
Ett litet steg
Lars Ryberg har en diger erfarenhet och stor människokännedom. Många
känner till böcker som ”Positiv självbild” och ”Lär dig avslappning”, men han är även författare till en rad böcker i ämnen som etik och livsfrågor, filosofi och psykologi. Och så har han arbetat som mental handledare till idrottare sedan början av 70-talet.
 
– Det var en ren slump, det fattades en föreläsare när Svenska Fotbollsförbundet hade en träff här i Halmstad för längesedan, och ja, då fanns jag där och sen har det ena lett till det andra, säger Lars Ryberg ödmjukt.
 
Att i en kort artikel sammanfatta alla de kloka idéer och tankar som Lars Ryberg bjuder på vore omöjligt och oartigt. Vill du fördjupa dig - läs mer, och fram till dess: ta ett litet steg i taget mot högre livskvalitet.
Fakta:
” Av någon anledning fokuserar vi ofta på det negativa. Det är mer legitimt att tala om när man misslyckats än att säga nu har jag gjort något bra"
Lars Ryberg
 
Läs mer:
Bygg upp din självkänsla>>
 
Sju mentala styrketränings knep>>