Publicerad: 2/10/2006 Uppdaterad: 10/31/2007
Ny forskning: Mindre fett minskar inte risk för cancer
Att äta mindre fett påverkar inte risken för att utveckla hjärt-och kärlsjukdom, bröstcancer eller tjocktarmscancer. Det visar den amerikanska studien Women's Health Initiative. Forskare följde under åtta år cirka 50.000 kvinnor i åldern 50-79 år.
 
40 procent av kvinnorna fick kostråd som innebar att de skulle äta max 20 procent fett, fem portioner frukt och grönt samt sex portioner spannmål per dag. Kostgruppen fick även peppning och handledning via gruppträffar. Övriga kvinnor i studien, kontrollgruppen, fick inga kostråd utan skulle äta som vanligt.
 
Resultaten visar efter åtta års uppföljning att man inte kan påvisa att mindre fett och mer frukt och grönsaker samt spannmål minskar risken för vare sig bröstcancer, tjocktarmscancer eller hjärt-kärlsjukdom.
 
I kontrollgruppen insjuknade 1072 kvinnor i bröstcancer under perioden och i kostgruppen 655 stycken. Skillnaden grupperna emellan är för liten för att kunna fastslå att en kost med mindre fett, mer frukt och grönsaker samt spannmål minskar risken för bröstcancer.
 
Däremot kunde man se att kvinnorna i kostgruppen hade en minskad produktion av estradiol, ett hormon som tros öka risken för bröstcancer.
 
Störst skillnad på fettintag
Vid start fick båda grupperna cirka 35 procent av sitt energiintag från fett. Efter ett år hade kostgruppen sänkt sitt intag till 22 procent och kontrollgruppen låg på 32 procent. Efter sex år var skillnaden cirka åtta procent.
 
Snittet på energiintaget låg på ungefär samma nivå för grupperna vid start, 1790 kcal. Efter sex år var skillnaden endast 120 kcal mellan grupperna.
 
När det gäller frukt- och gröntintag skilde det cirka en portion mellan grupperna under hela perioden. I Sverige äter vi i snitt 3,6 portioner frukt och grönt, vilket är lägre än studiens 4 respektive 5 portioner.
 
Skillnaden i spannmålsprodukter utgjorde en portion under år 1 till och med år 3. År 6 skilde endast en halv portion grupperna åt.
 
Vad hände med vikten då?
Ja, inte särskilt mycket, faktiskt. Dom som minskat sitt fettintag mest eller ökat sin konsumtion av frukt och grönsaker mest lyckades bäst med att gå ner i vikt. De gick ner 1,5 kilo. Viktminskningen avtog successivt och efter 7,5 år var skillnaden endast 0,7 kilo.