Publicerad: 8/23/2006 Uppdaterad: 7/24/2008
Normalviktiga lever längre
Två nypublicerade studier visar att risken att dö en för tidig död är minst för normalviktiga. Sedan tidigare vet vi att övervikt och fetma ökar risken för hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes 2, höga kolesterolvärden och högt blodtryck men lika säkert visste vi kanske inte att man faktiskt förlorar flera år av sitt liv på grund av dessa extrakilon. Och risken ökar redan vid lätt övervikt enligt studierna.
 
Normalviktiga lever längre

I senaste numret av New England Journal of Medicine har en amerikansk och en sydkoreansk studie kommit fram till samma resultat - ju högre BMI desto större risk att dö en för tidig död.
 
I den amerikanska studien följdes mer än 500.000 män och kvinnor mellan 50 och 71 års ålder under 10 år. Vid starten och ett år framåt fick personerna fylla i uppgifter om matintag, rökning, ev sjukdomar och vikt. Under perioden dog cirka 61.000 personer. När man jämförde data som BMI och ökad risk att dö så såg man att dödligheten för överviktiga ökade med 20-40% jämfört med normalviktiga. För feta ökade risken med ytterliggare 2-3 gånger.
 
Den koreanska studien omfattade mer än 1 miljoner koreaner i åldern 30-95 år. Dom följdes under en 12-årsperiod och i studien har hänsyn tagits till rökning, alkoholintag, ålder och ev sjukdomar. Under perioden så dog cirka 130.000 personer. Vid jämförelser fann man att dom som hade minst risk att dö för tidigt låg inom BMI-intervallet 23-24,9. Och ju högre BMI desto högre risk att dö för tidigt av hjärtsjukdom eller cancer.
 
Lyckligtvis förbättras oddsen genom en viktminskning. Redan vid några kilos viktnedgång sker positiva förändringar i kroppen.
 
BMI
BMI är en förkortning av Body Mass Index, som är ett internationellt standardmått. Måttet används främst för att avgöra om en person är överviktig eller inte.
 
Undervikt = BMI under 18,5
Normalvikt = BMI 18,5-24,9
Ívervikt = BMI 25,0-29,9
Fetma = 30,0-34,9
Svår fetma = 35,0-39,9
Extrem fetma = mer än 40
 
En nackdel med BMI-skalan är att den inte säger något om kroppens fördelning mellan fett och muskler. En muskulös person kan alltså felaktigt klassas som överviktig enligt BMI-skalan.
 
För att få fram ditt BMI kan du titta i vår BMI-tabell. Klicka på länken nedan. Se till att dokumentet är inställt på 100% för bästa visning.
Ytterligare information »