Publicerad: 10/2/2013
Så undviker du tandlossning
Vill du behålla tänderna friska och starka hela livet? Då är daglig minutiös munhygien ett måste. Den största orsaken till tandlossning är bristande rengöring. Boven i dramat är ofta felaktig teknik, ofta missar man att ta bort bakteriebeläggningar mellan tänderna.
 
Så undviker du tandlossning

Tandlossning eller parodontit som den heter på latin är en sjukdom som orsakas av bakterier som skapar inflammation i tandköttsfickorna. I början bildas plack, eller bakteriebeläggningar, som samlas runt tanden och tandköttskanten som är lätta att borsta bort.
 
Efter en tid bildas tandsten, beläggningar som sitter fast på tandytan och i tandköttsfickorna. Tandstenen innehåller bakterier som bryter ner fästet för tanden i käkbenet. Nedbrytningen orsakas av infektion från bakterierna.
 
Från beläggning till tandlossning
I första stadiet är placket möjligt att ta bort med noggrann tandborstning och mellanrumsrengöring, till exempel med tandtråd eller mellanrumsborste. När man inte lyckats rengöra och på så sätt ta bort placket bildas tandsten.
 
Ju tidigare man börjar med att hålla rent runt tänder och tandkött desto mer motverkas tandlossningen. När väl sjukdomen har påbörjat sin nedbrytning av tandens fäste kan man genom tandvårdsbehandling och rätt munhygien hemma avstanna sjukdomen. Men fästet för tänderna återskapas aldrig utan är förlorat för alltid.
 
Ett tecken på att tandköttet är infekterat är att det blöder spontant eller vid rengöring. Detta kallas gingivit (tandköttsinflammation). Gingivit är det första stadiet i tandlossningsjukdomen.
 
När tandstenen väl bildats måste den skrapas bort från tanden, oftast sitter tandstenen runt eller mellan rötterna. Andra ställen där tandstenen förekommer är på insidan av underkäkens framtänder och utsidan av överkäkens kindtänder. Tandsten kan bildas på alla tänder. Den gulvita lite sträva tandstenen sitter vanligen längsmed tandköttskanten eller nere i tandköttsfickan runt roten.
 
Tandstenens bakterier angriper benet runt tandroten. Detta leder till att fästet för tanden gradvis ”ruttnar bort”, först bryts fibrerna som fäster tandroten till benet via tandköttsfickan ned. I nästa steg går infektionen vidare in i käkbenet runt tandroten och löser upp benet runt roten. Detta märks genom att tanden successivt blir lösare, den börjar lossna helt enkelt. Ofta kan man märka att andedräkten blir dålig – vilket även det beror på infektionen.
 
Tips för rengöring
Förutom daglig minutiös rengöring med tandborste och tandtråd, tandsticka eller annan mellanrumsrengöring krävs det att man går till tandläkare och tandhygienist för att kontrollera, röntga och rengöra tänderna regelbundet.
 
Tandstenen måste skrapas bort eller tas bort med ultraljudsmaskin hos tandläkare eller tandhygienist. Vid tandborstning bör man vara extra noggrann med att borsta vid tandköttskanten, för det är där beläggningarna samlas som sedan går djupare ner runt tandens rot.
 
Ibland kan sköljning med klorhexidinlösning dagligen hjälpa mot akut tandköttsinflammation, för att minska mängden skadliga bakterier. Detta kan användas som stöd för annan egen munhygien och tandvårdsbehandling - men kan aldrig ersätta dessa.
 
Andra riskfaktorer för tandlossning
Rökning ökar risken för att drabbas av tandlossning med upp till 20 gånger. Rökarnas immunförsvar är sämre än icke-rökares, vilket försämrar motståndskraften mot infektioner. Ärftlighet har viss betydelse men rengöringen av tänderna är av större vikt.
 
Att rengöra tänderna noggrant förebygger uppkomsten av tandlossning, oavsett om man har andra riskfaktorer. Rengöringen är A och O i alla lägen. Skötseln av tänderna minskar även risken för hål i tänderna, karies. Fluortandkräm och goda vanor med daglig riktig munhygien och kost är ett bra skydd för att undvika karies.
 
Regelbundna besök hos tandläkare och tandhygienist viktigt
Tips till den som själv vill motverka tandlossning är alltså att gå regelbundet, gärna en gång i halvåret eller om året till tandhygienist, för borttagning av tandsten och polering och mätning av tandköttsfickor och blödning från tandköttet.
 
Man mäter tandköttsfickorna för att bedöma ifall de blivit djupare, i så fall är det ett tecken på tandlossning. Blödning är en annan signal som tyder på inflammation* av tandköttet.
 
Tandhygiensten kan hjälpa dig ge råd och praktiska tips på hur du bäst rengör tänderna. Vid behov kan tänderna färgas in där beläggningarna sitter, så får man en bättre uppfattning om var man missat att rengöra. Som bonus kan tandhygienisten ofta hjälpa dig att polerna bort ytliga missfärgningar på tänderna.
 
Givetvis ska man gå för kontroller regelbundet till tandläkaren, för fullständig undersökning inklusive röntgen. Tandläkaren kontrollerar då karies, tandlossning, bettets funktion och andra tillstånd som kan ha uppstått på tänder, tandkött, slemhinnor och käkben. Oftast är en årlig tandläkarkontroll tillräcklig.
Fakta:
*En infektion orsakas av bakterier, eller virus i andra fall, medan inflammationen är hur kroppen reagerar på infektionen.