Publicerad: 4/28/2007 Uppdaterad: 11/15/2010
Skaffa dig mer upplevd tid
Ungarna skriker, telefonen ringer, du har glömt att köpa mjölk och så är du inte klar med presentationen till i morgon. När paniken och stressen kommer krypande beror det ofta på att vi inte klarar av att sortera och prioritera. Då kan det vara en stor hjälp att bli lite mer medveten om hur vår tid fungerar egentligen.
 
Skaffa dig mer upplevd tid

Vi lever i en tid där allt mindre är självklart och förutbestämt. Det är ju härligt och nytt samtidigt som vi fortfarande rent biologiskt är samma gamla människor som förr i världen.
 
Fysikern och forskaren Bodil Jönsson skriver i sin populära bok "Tio tankar om tid" att vi rent mentalt idag har anpassat oss till industriepokens tankemönster. Industrialismen innebar att vi helt kom i händerna på den konstgjorda tiden.
 
Låt oss ta hjälp av Bodil Jönssons genomtänkta resonemang kring tid i vår moderna tillvaro och se hur det kan hjälpa oss i stressen och tidspaniken. Hon talar om livslögner, ställtid, styckad och ostyckad tid och inte minst om upplevd tid.
 
Två livslögner: gott om tid, ont om tid
 
Bodil Jönsson påpekar att vi ofta inrättar oss efter en livslögn om att vi har ont om tid. Men vi kan ju lika gärna skaffa oss livslögnen att vi har gott om tid. Det kan ju i alla fall inte fungera sämre? Hur som helst går det inte att vara relationslös till tiden. Man får bestämma sig för antingen eller.
 
En positiv livslögn blir självuppfyllande och är en bra startpunkt för en ny, medveten tidsuppfattning.
 
Ställtid
 
- Somligt blir mycket bättre gjort om man gör det inte bara ostört utan också efter en viss ställtid, menar Bodil Jönsson.
 
Ställtiden handlar om att vi måste förbereda oss både praktiskt och mentalt på det som ska göras innan vi börjar göra det. Den är som en startsträcka. Modern projektplanering handlar mycket om det här, man måste alltid beräkna en viss ingångs/övergångstid innan aktiviteter kommer igång.
 
Bodil Jönsson ställer upp det som ska göras i en tabell:
 
Lätt och roligt - Lätt och tråkigt
 
Svårt och roligt - Svårt och tråkigt
 
Det är lätt att inse att olika saker kräver olika lång ställtid. Det går förstås åt minst ställtid till det lätta. Resultatet när vi ska planera vår tid och våra sysslor blir ofta att vi börjar med att göra det som är lätt och tråkigt, till exempel diska, läsa av elmätaren och snabbdeklarera. Då har vi bättre ro att ta itu med resten känns det som.
 
Men när vi inte har tillräckligt med tid hinner vi aldrig komma fram till det svåra. Vi skjuter upp och skjuter upp i stället för att inse att vi behöver lägga in en startsträcka till det svåra. Att vi inte riktigt hinner fram till det svåra beror därför inte i första hand på prestationsångest, utan på ställtidsångest, menar Bodil Jönsson.
 
Vi behöver stor medvetenhet för att prioritera tiden till det svåra. Det gäller att inte slänga bort ställtiden när vi väl haft den. Vi måste ta hänsyn till den och planera för den. Den kräver vår respekt. Och den måste också få ta vår tid.
 
Styckad respektive ostyckad tid
 
- Ostyckad tid är för många av oss mycket mer värd än den styckade. Skillnaden är så stor att de båda tiderna egentligen inte borde mätas i samma enhet, klocktidens timmar, hävdar Bodil Jönsson.
 
Exempel på ostyckad tid är en lång semester på ett och samma ställe. Medan styckad tid kan vara en semester där vi åker från det ena stället till det andra, från den ena aktiviteten till den andra. En stor del av den ostyckade semestern går då åt till ställtid i stället för upplevd tid.
 
Bodil Jönssons tips mot mindre styckad tid:
 
 • Börja med att göra klart skillnaden för dig, annars kan du inte förändra balansen mellan styckad och ostyckad tid.
 • Sluta att tänka på styckad och ostyckad tid som uppmätta i samma sorts timmar.
 • Prova att åstadkomma ett individuellt storskifte i din egen tidsanvändning - en sak i taget..
 • Prova att göra detsamma i de gemenskaper du ingår i - familj, jobb osv.
 • Gå igenom fritid, jobb osv, utifrån hur mycket styckad respektive ostyckad tid som finns. Gör sedan dina val medvetet och planera aktiviteter utifrån hur det påverkar styckningen av din tid.
   
  Uppmätt tid och upplevd tid
   
  Till slut har vi kommit fram till två grundläggande begrepp när det gäller tid. Bodil Jönsson kallar det klocktid och upplevd tid, grekerna kallade det kronos och kairos. Det går att sammanfatta som: Kronos uppmätt, atomär, klocktid och Kairos upplevd, personlig, kvalitetstid.
   
  Kronos är inte så mycket att orda om, det är ju den tiden vi är medvetna om och rättar oss efter hela tiden. Vad som är intressant är kairos, den upplevda tiden. Den är egentligen lika sann, fast i en annan dimension.
   
  Tänk dig att du tittar på en film. Är det en bra film som du går helt upp i vill du aldrig att den ska ta slut och du är överhuvudtaget inte medveten om hur länge den har hållit på. Är det en tråkig film sniglar tiden fram och du vill bara ut ur biosalongen. Vi ska vara rädda om de bra filmerna och den tidskänslan vi får av dem.
   
  - Den personliga tiden är din, påminner Bodil Jönsson. Både när det gäller hur du hanterar den och hur du upplever den i tankar och känslor. Vi vill att den ska vara lång, evig. Men det är klocktiden vi jagar och effektiviserar, styckar in i smådelar. Vi köper ny teknik för att spara tid. Då får vi mindre upplevd tid.
   
  Medveten tidsplanering
   
  Det handlar framför allt om att få mer upplevd tid genom medveten tidsplanering:
   
 • Ändra din livslögn om tid till ”jag har gott om tid”
 • Lär dig hantera och respektera din ställtid.
 • Hitta en balans mellan styckad och ostyckad tid.
 • Inse att klockan inte säger allt och gör upplevd tid till en medveten föreställning i ditt inre.
   
  Så när du står där i hallen med matkassar, skrikande barn, telefonsignaler och stigande panik - vad gör du?
   
  Ta ett djupt andetag och tänk: Jag har gott om tid. Inse sedan att det är en vändpunkt. Det är dags för ett nytt synsätt. Nu eller aldrig. Det handlar inte om att få mer uppmätt tid. Bodil Jönsson ber oss fråga oss själva när vi tycker att vi har vunnit tid: ”Och vad ska du ha den tiden till?”
   
  Källor:
  "Tio tankar om tid" av Bodil Jönsson
  http://www.svenskakyrkan.se/luleastift/chaplain/kairos.htm
  http://en.wikipedia.org/wiki/Kairosrhetoric.byu.edu/Encompassing%20Terms/kairos.htm