Publicerad: 5/12/2007
Kvinnor är friskare bland män
Kvinnor som är anställda i företag med övervägande andel manliga anställda är friskare än kvinnor som jobbar på företag med jämn könsfördelning, visar en ny studie. Även bland män finns en tendens till lägre sjukfrånvaro i mansdominerade företag. Och allra friskast är kvinnor i byggbranschen.
 
Studien ingår som en del i ett större projekt som syftar till att ta reda på vad som kännetecknar privata företag med låg sjukfrånvaro. Friska företag finns i samtliga branscher, visar undersökningen som gjorts av Centrum för folkhälsa vid landstinget i Stockholms län i samarbete med Karolinska institutet och Uppsala universitet.
 
Men några typer av branscher och företag kan pekas ut som friskare än andra. Två exempel är fastighetsbranschen för män och byggbranschen för kvinnor. Branscher med hög sjukfrånvaro är däremot städbranschen samt tillverkningsindustrin och byggsektorn. Även här finns det dock flera exempel på företag som under ett år inte haft ett enda fall av långtidssjukskrivning.
 
Generellt sett är kvinnor mer sjukskrivna än män. Att kvinnorna på arbetsplatser med flest män är friskare har överraskat forskarna eftersom tidigare studier tvärtom pekat på att en jämn könsfördelning är bra för hälsan.
 
Källa: SPCS Infoline
 
Ytterligare information »