Publicerad: 2/28/2008 Uppdaterad: 2/22/2009
Gula fläcken-sjukan kopplad till hjärtinfarkt och stroke
Australiensiska forskare har funnit att personer som lider av gula fläcken-sjukan, åldersförändringar i gula fläcken, löper ökad risk att drabbas av hjärtinfarkt och stroke.
 
Gula fläcken-sjukan kopplad till hjärtinfarkt och stroke

Forskarna följde 2.335 personer äldre än 49 år under fem år och närmare 2.000 av dom följdes upp efter 10 år.
 
Man fann att de personer som utvecklat ett tidigt stadie av åldersförändringar i gula fläcken löpte dubbelt så hög risk att dö i hjärtinfarkt eller stroke.
 
De personer som redan vid start utvecklat senare former av ögonsjukdomen löpte fem gånger så hög risk att dö av en hjärtinfarkt och tio gånger så hög risk att dö av stroke.
 
Forskarna vet inte vad som ökar risken men ser tre möjligheter. Det kan vara så att risken ökar på grund av hög ålder. Gula fläcken-sjukan drabbar främst äldre vilket gör att de även på grund av sin ålder löper högre risk för både hjärtinfarkt och stroke.
 
Eller så uppkommer gula fläcken-sjukan och hjärt- och kärlsjukdomar av samma orsak, till exempel inflammation, förtjockade blodkärl eller skador orsakade av fria radikaler.
 
En tredje orsak som forskarna framhåller skulle kunna vara att det är de läkemedel som behandlar gula fläcken-sjukan som ökar risken för hjärtinfarkt och stroke.
 
Det kommer behövas mer forskning för att man ska kunna få fram orsaken till kopplingen mellan gula fläcken-sjukan och den ökade risken för hjärt- och kärlsjukdomar.
Fakta:
Läs mer:
Lutein minskar risken för hjärtinfarkt och åldersförändringar i gula fläcken>>