Publicerad: 4/2/2008 Uppdaterad: 1/1/2050
Unga män vanliga hjälpsökare för spelproblem
Det är männen som dominerar bland dem som söker hjälp för spelproblem på Stödlinjen 020-81 91 00. Men andelen kvinnor ökar visar en årsrapport från Stödlinjen.
 
Unga män vanliga hjälpsökare för spelproblem

Nationella stödlinjen, 020-81 91 00, drivs av Spelinstitutet på uppdrag av Statens folkhälsoinstitut.
 
Telefonlinjen är en stöd- och hjälpresurs för spelare och anhöriga i hela landet. Hit kan man vända sig för att få hjälp i frågor som rör sina egna eller anhörigas spelproblem.
 
Männen dominerar bland dem som söker hjälp, 83 procent, men andelen kvinnor, 17 procent, ökar jämfört med tidigare år. Det visar årsrapporten för 2007 från Stödlinjen. Den dominerande åldersgruppen är 25-34 år.
 
Pokerspel på nätet är nu den spelform som flest personer söker hjälp för hos Stödlinjen. Spelformen har under det senaste året gått om automatspel som det vanligaste problemspelet. Var tredje spelare uppger att poker på Internet är det spel som främst ger dem problem.
 
Det totala antalet inkomna samtal till Stödlinjen har varit relativt konstant de senaste åren. Under 2007 besvarades totalt 2166 informations-, stöd-, uppföljnings- och datorspelssamtal, vilket är en liten minskning jämfört med 2006. Av de inkomna samtalen kommer 52 procent från spelare och 40 procent från anhöriga eller vänner.
 
Folkhälsoinstitutet