Publicerad: 4/4/2008
Fetma och blodsocker kopplas till bröstcancer
Kvinnor med övervikt eller höga blodsockernivåer löper högre risk för att utveckla bröstcancer visar forskare vid Umeå universitet.
 
Studien är den första där man studerat hur övervikt och faktorer relaterade till insulinresistens, bland annat blodsocker, insulin, och leptin påverkar risken av olika typer av bröstcancer.
 
Forskarna fann att övervikt och högt blodsocker minskade risken för ”snällare” tumörer, men att risken för aggressiva tumörer ökade.
 
Resultaten bygger på data från kvinnor i Västerbottens hälsoundersökningar och består av 561 kvinnor som fått bröstcancer några år efter hälsoundersökningen och en lika stor kontrollgrupp av friska kvinnor.
 
Tanja Stocks, doktorand vid enheten för urologi och andrologi vid Umeå universitet, är försteförfattare till artikeln. Hon tror att sambandet kan bero på att insulinresistens ökar risken för progress av sjukdomen .
 
- Förhoppningsvis kan det här leda till vidare studier kring hur fetma och blodsockernivåer påverkar typen av tumör och även den totala cancerrisken för individen.
 
Den forskargrupp som ligger bakom den här studien, ledd av docent Pär Stattin vid enheten för urologi och andrologi, Inst. för kirurgiska och perioperativa vetenskaper, Umeå universitet, visade för ungefär ett år sedan ett motsvarande samband för prostatacancer.
 
Män med insulinresistens hade lägre risk för ”snällare” tumörer men hade en ökad risk för aggressiv cancer ett samband som bekräftats i flera studier.
 
Forskargruppen har också tidigare visat att högt blodsocker ökar den totala cancerrisken.
 
- Den viktigaste slutsatsen är att man kanske kan minska risken för aggressiv cancer genom att följa de kost- och motionsråd som förebygger hjärt-kärlsjukdom, dvs att motionera och att äta lagom mycket.
 
Umeå universitet