Publicerad: 1/1/2012 Uppdaterad: 1/9/2013
Män som motionerar har mindre risk att dö av cancer
Forskare vid karolinska Institutet har undersökt sambandet mellan fysisk aktivitet och cancerrisk hos 40 708 män i åldrarna 45 till 79 år.
 
Män som motionerar har mindre risk att dö av cancer

Studien pågick under sju år och under den tiden drabbades 3 714 av männen cancer i någon form och 1 153 avled av sin sjukdom.
 
Samtidigt såg forskarna att de män som promenerade eller cyklade minst 30 minuter om dagen ökade sin chans att överleva cancer med 33 procent, jämfört med män som motionerade mindre eller inte alls.
 
Bland de män som cyklade eller gick minst 60 minuter om dagen minskade förekomsten av cancer med 16 procent. Däremot räckte det inte med en halvtimmes motion om dagen för att se några tydliga resultat vad gäller minskad risk att drabbas av cancer.
 
Studien bygger på enkätsvar om livsstil från män i Västmanland och Örebro län. Männen fick svara på frågor om allt från ålder, vikt och längd till rökning, kost- och motionsvanor. Forskarna jämförde sedan svaren med data från det svenska nationella cancerregistret under en sjuårsperiod.
 
– De här resultaten visar för första gången klart att regelbunden motion i så enkla och basala former som att gå eller cykla även har en effekt för att minska risken för canceruppkomst och förbättrar prognosen hos dem som drabbats av cancer, i alla fall för medelålders och äldre män, säger professor Alicja Wolk, som lett studien.