Publicerad: 6/10/2008
Lägre dopaminnivå på kvällen förklarar trötthet hos äldre
Minskade nivåer av signalsubstansen dopamin kan förklara varför äldre människor har svårt att hålla sig vakna och uppmärksamma på kvällen, visar en aktuell avhandling från Karolinska Institutet.
 
Med hjälp av positronemissionstomografi (PET) har forskarna kunnat belysa nya aspekter av dopaminsystemets roll för hjärnans funktion.
 
Våra resultat kan komma att påverka hur man doserar läkemedel vid till exempel RLS och schizofreni hos äldre, för att få patienterna att fungera bättre även på kvällen, säger läkaren och forskaren Simon Cervenka vid Institutionen för klinisk neurovetenskap.
 
PET är en bildteknik med vilken man kan visualisera och mäta hur radioaktivt märkta spårämnen binder till mottagarmolekyler (receptorer) i den levande människohjärnan. Tekniken ger en unik möjlighet att undersöka samband mellan hjärnans biokemi och beteende vid så väl sjukdom som hälsa. I den aktuella avhandlingen har man studerat signalsubstansen dopamin med hjälp av PET-teknik.
 
Dopamin är en signalsubstans i hjärnan som har betydelse för motorik, belöningssystemet samt kognitiva funktioner såsom uppmärksamhet och olika typer av minne. Rubbningar i dopaminsystemet spelar betydande roll för en lång rad sjukdomar som bland annat Parkinsons sjukdom, schizofreni, ADHD samt Restless Legs Syndrome (RLS).
 
I avhandlingen har man studerat dopamin D2-receptorer hos friska försökspersoner morgon och kväll under samma dag. Man fann att individer i det lägre åldersintervallet uppvisade lägre bindning på kvällen, medan bindningen ökade hos de äldre. Detta kan tala för en lägre dopaminfrisättning på kvällen hos äldre personer, vilket skulle kunna förklara att äldre människor ofta har svårt att hålla sig vakna och uppmärksamma på kvällen.
 
 
Fakta:
Läs mer:
 
 • Mat som gör hjärnan glad>>
   
 • Selen gör dig på bättre humör>>
   
 • Blåbär kan hämma Parkinsons sjukdom>>
   
 • Endorfiner - den enkla vägen till lycka>>
 •