Publicerad: 7/25/2008
Hög alkoholkonsumtion ökar risken för psykisk ohälsa bland unga
Ungdomar som dricker mycket löper upp till femdubblad ökad risk att må psykiskt dåligt. Det visar en forskningsgenomgång som Statens folkhälsoinstitut gjort.
 
Genomgången visar att det finns ett tydligt samband mellan att må psykiskt dåligt och att dricka mycket. En hög alkoholkonsumtion ökar risken för depressiva besvär och avsiktliga självskador.
 
- Hög alkoholkonsumtion ökar benägenheten att skada sig själv och det är vanligt både att ha druckit alkohol under lång tid före man skadar sig själv och vid själva tillfället för självskadan, säger Louise Malmgren, utredare på Statens folkhälsoinstitut.
 
Sammanställningen visar också ett omvänt samband – depressiva besvär och utagerande psykiska problem ökar risken att dricka mycket alkohol. För pojkar är sambandet särskilt starkt.
 
Sedan slutet av 1980-talet har förekomsten av besvär som ängslan, oro och ångest i ungdomsgruppen mer än fördubblats. Under samma tidsperiod har konsumtionen av alkohol nästan fördubblats i denna åldersgrupp. Genomgången ger stöd för uppfattningen att den ökade psykiska ohälsan och den ökande alkoholkonsumtionen ömsesidigt har påverkat varandra.
 
Det finns ett flertal metoder som kan bidra till att bryta den ogynnsamma utvecklingen:
 
 • Åtgärder som minskar tillgängligheten av alkohol, exempelvis åtgärder mot langning, minskar risken för hög konsumtion av alkohol och därigenom även risken för psykisk ohälsa.
 • Erbjudande om så kallade motiverande samtal inom elevhälsan är en effektiv metod att minska alkoholkonsumtionen.
 • Socialt och emotionellt lärande för att förebygga psykisk ohälsa är en annan metod som i en svensk kontrollerad studie visar både på minskad alkoholkonsumtion och på förbättrad psykisk hälsa.
 • Stöd till föräldrar är ytterligare en metod som både reducerar alkoholkonsumtion och förbättrar psykisk hälsa.
   
 • Ytterligare information »
   
  Fakta:
  Läs mer:
   
  Du är bäst för dina barn>>
   
  Deprimerade tonårsflickor har sämre blodkärl>>
   
  Våra barn mår allt sämre>>
   
  Pappa är viktig för barns psykiska ohälsa>>