Publicerad: 8/21/2008
Fettrik kost under graviditet ökar risken för diabetes hos barnet
En ny studie visar att en fettrik kost under graviditet och/eller amning ökar risken för diabetes typ 2 hos barnet och framöver även hos deras barn.
 
Fettrik kost under graviditet ökar risken för diabetes hos barnet

DNA är den primära mekanismen för arv. Barn får halva sina gener från mamma och hälften från pappa. Men forskningen är bara i början av att förstå hur ytterligare arv liksom den metabola programmeringen uppstår.
 
I en ny studie har forskarna tittat på effekterna av en högfettkost hos möss och deras avkomma. De fann att en fettrik kost orsakade diabetes typ 2 hos vuxna möss, men effekten gick att stoppa genom ändrad kost.
 
Om honmössen däremot fortsatte med en fettrik kost under graviditet och/eller amning, så löpte deras avkomma en ökad risk för diabetesutveckling, även om avkomman fick en måttligt fettrik kost.
 
När så dessa möss parat sig med friska möss, skulle nästa generation, barnbarn till de möss som ursprungligen utfodrats med fettrik kost, troligen utveckla diabetes också.
 
Den fettrika kosten, högfettkosten, bestod av 60% fett och 20% kolhydrater. Fettfördelningen var 42% mättat fett, 43% enkelomättat fett och 15% fleromättat fett.
 
I studien användes möss så det är för tidigt att varna kvinnor från att äta annorlunda under graviditet och amning, men tidigare forskning har visat att denna typ av arv är vanligt hos människor. Till exempel finns en ökad risk för högt blodtryck och hjärt-kärlsjukdom hos barn födda av undernärda mödrar.
 
 
Källa: American Society for biochemistry and molecular biology
 
Ytterligare information »