Publicerad: 10/7/2008
Långt kvar till miljövänligt resande för dom flesta
Att ta bilen överallt är inte nyttigt, varken för människors hälsa eller för miljön. För att minska bilanvändningen är det viktigt att både bryta den dåliga vanan och att känna ett personligt ansvar för hur vi färdas, menar Umeåforskaren Louise Eriksson.
 
Långt kvar till miljövänligt resande för dom flesta

Utsläpp från biltrafiken är idag ett stort miljöproblem, och många människor tar utan närmare eftertanke bilen till och från olika aktiviteter varje dag. Ett sådant starkt vanemässigt beteende kan vara svårt att ändra.
 
För människor som vanemässigt använder bilen är det viktigt att bryta bilvanan, till exempel genom att reflektera över det egna resandet och planera för ett mer miljövänligt resbeteende, säger Louise Eriksson, institutionen för psykologi vid Umeå universitet.
 
Att känna en inre motivation och ett personligt ansvar att förändra resbeteendet har betydelse för att vi ska nå ett mer miljövänligt resande, menar hon.
 
Louise Eriksson har genom enkätstudier och fältexperiment undersökt vad över tusen bilanvändare i Piteå, Huddinge, Göteborg och Växjö anser om olika miljövänliga åtgärder.
 
Studierna visar att bilister generellt är positiva till åtgärder som förbättrar alternativa färdmedel, såsom fler turer och billigare biljetter på kollektiva färdmedel.
 
Men åtgärder som gör det mindre attraktivt att använda bilen, t ex genom höjda bränsleskatter, är inte populära. Enligt Louise Eriksson kan acceptansen för liknande åtgärder öka något om man i samma veva förbättrar alternativa färdmedel.
 
Från samhällets sida är det viktigt att både försvåra bilanvändningen och förbättra möjligheterna att resa mer miljövänligt, exempelvis genom att förbättra kollektivtrafiken, säger Louise Eriksson.
 
Mest lockande för att minska bilåkandet är tanken att använda bilen mer effektivt, exempelvis genom att åka förbi affären på vägen hem från jobbet, men att välja att cykla, gå eller åka kollektivt är också tänkbart.
 
Däremot är det ovanligt att vilja byta plats för olika aktiviteter eller ställa in resor för att minska sin bilanvändning.
 
Umeå universitet