Publicerad: 12/3/2008
Äldre med bra tänder äter nyttigare och är friskare
Äldre med bra tänder äter nyttigare och är friskare än äldre med dåliga tänder. För att hålla sig frisk långt upp i åldern är det därför viktigt att ta hand om sina tänder, eller att få hjälp att återställa dem.
 
Äldre med bra tänder äter nyttigare och är friskare

All mat vi äter måste passera munnen, men spelar tandstatusen någon roll för vilken mat vi väljer? En avhandling vid Sahlgrenska akademin visar att de med många tänder äter mer frukt och grönt, medan de med färre tänder dricker mer mjölk och äter mer kakor och bullar.
 
- Detta kan bero på att det är svårt att tugga när man inte har så många tänder. Att ha svårt att tugga bidrog samtidigt till att maten stannade kvar längre i munnen, vilket ökade risken för hål i tänderna och därmed ökar risken att förlora ännu fler tänder, säger leg tandläkare Torgny Alstad som skrivit avhandlingen.
 
Ju fler tänder, desto bättre kostvanor
 
De näringsämnen i maten som i första hand visade sig ha ett samband med antalet egna tänder i munnen var kolhydraterna. Frukt- och druvsocker och kostfiber var kopplat till fler tänder på grund av det högre intaget av frukt och grönt.
 
För vanligt socker och mjölksocker var intaget, tvärtemot de andra sockerarterna, högre hos dem med färre tänder eftersom de åt mer bullar och kakor och drack mer mjölk.
 
- Eftersom vi i Sverige äter för lite frukt och grönt och för mycket vanligt socker och sötsaker är det intressant att antalet tänder och kostvanor hos gamla människor har ett så klart samband. Det vill säga ju fler tänder som de äldre hade desto bättre var deras kostvanor. Även om mängden mjölksocker var högre bland de med färre tänder var det bara det vanliga sockret som var kopplat till antalet hål i tänderna, säger Torgny Alstad.
 
Samband mellan tandstatus och sjukdom
Avhandlingen understryker det faktum att flera kostfaktorer som påverkas av tandstatus också är förknippade med annan sjukdom och åldrande.
 
Att förlora sina tänder ökar risken att få dåliga kostvanor vilket då bidrar till ett för tidigt åldrande. Men att förlora tänder ökade också risken för att förlora än fler genom karies.
 
- Vikten av att behålla tänderna, eller att återställa dem, är därför viktigt både för tänderna själva och för kroppen i övrigt. För tandvården liksom för sjukvården i stort gäller det därför att utveckla metoder för att hitta och hjälpa dem som har problem med munnen och maten, säger Torgny Alstad.
 
Källa: Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet