Publicerad: 5/15/2018
En hälsosam livsstil minskar risken för stroke
En hälsosam livsstil med motion, frukt och grönsaker och endast lite alkohol samt ingen rökning leder till att du kan minska risken för stroke med 50 procent.
 
En hälsosam livsstil minskar risken för stroke

De engelska forskarna fann tydliga bevis för att enskilda livsstilsfaktorer som rökning och kost är förknippade med högre risk för hjärtattack och stroke, däremot har effekten av flera faktorer i kombination varit mindre tydliga fram tills nu.
 
I studien ingick 20.000 män och kvinnor i åldern 40-79 år som inte tidigare haft stroke eller hjärtinfarkt. De följdes under 10 års tid.
 
Forskarna gav poäng för hur hälsosamt de levde enligt följande punkter:
 
- rökfri
- regelbunden motion
- måttligt med alkohol
- minst 5 portioner frukt och grönsaker varje dag
 
Om man fick in alla fyra ovanstående bedömdes man leva hälsosamt och fick 4 poäng, medan om man inte uppfyllde något av ovanstående fick man 0 poäng och bedömdes som ohälsosam.
 
Forskarna justerade även för andra riskfaktorer som ålder, kön, BMI, blodtryck, kolesterol, diabetes, användning av aspirin och socioekonomisk status.
 
Forskarnas resultat visar att små förändringar i livsstilen har stor betydelse för risken att få stroke.