Publicerad: 3/10/2009
Barn som är missnöjda med sitt utseende har ofta problem med jämnåriga
Att vara nöjd med sitt utseende är en av de viktigaste förutsättningarna för en positiv självbild. Men i dagens utseendekultur är det snarare regel än undantag att barn och ungdomar är missnöjda med sitt utseende.
De barn som blir retade eller utsätts för mobbning är särskilt kritiska mot sitt utseende - och de tenderar att vara det under lång tid. Det visar en ny avhandling i psykologi vid Göteborgs universitet.
 
Barn som är missnöjda med sitt utseende har ofta problem med jämnåriga

Carolina Lunde har följt närmare 1000 barn mellan 10 och 14 år. Syftet har varit att undersöka sambanden mellan kroppsuppfattning och relationen till jämnåriga.
 
- En viktig slutsats är att både pojkar och flickor blev mer missnöjda med sin kropp och sitt utseende under denna åldersperiod - även om flickorna konsekvent var mer missnöjda med sitt utseende än pojkarna.
 
Därför kan de tidiga tonåren ses som en högriskperiod för att få en negativ kroppsuppfattning. Särskilt missnöjda med sitt utseende var de barn som vid 10 års ålder vägde mest. Överviktiga barn, framförallt flickor, blev dessutom mobbade och retade för sitt utseende betydligt oftare än de andra barnen i studien.
 
- Överviktiga barn som blir mobbade kan därför sägas bära på en dubbel börda, som innebär att de ligger i riskzonen för att utveckla en negativ kroppsuppfattning. Eftersom negativa attityder mot överviktiga personer formas redan när barnen är små är det viktigt att försöka motarbeta dessa fördomar på ett tidigt stadium, menar Carolina Lunde.
 
Allvarliga psykologiska konsekvenser
Att barn och ungdomar har en negativ kroppsuppfattning kan få en rad allvarliga psykologiska konsekvenser. Det ökar risken för att utveckla ätstörningar och depression. Även överträningsbeteenden är relaterade till en negativ kroppsuppfattning. Att vara missnöjd med sitt utseende kan också begränsa barn och ungdomar i vardagslivet.
 
– Man kanske fokuserar så mycket på det man är missnöjd med i sitt utseende att man får svårt att tänka på annat. Att undvika situationer som får en att känna sig självmedveten och obekväm, till exempel att klä om inför skolidrotten, är också vanligt.
 
Carolina Lunde berättar att avhandlingstiteln ”Det människor säger fastnar” är ett direkt citat från en av ungdomarna som deltagit i en av studierna. De mest missnöjda ungdomarna vittnade om att föräldrar och jämnåriga gett dem många negativa kommentarer om utseendet.
 
– Det kan vara så att det är särskilt negativt för kroppsuppfattningen att bli mobbad och retad för utseendet under de tidiga tonåren när kroppen förändras mycket, påpekar Carolina Lunde.
 
Källa: Göteborgs universitet