Publicerad: 3/22/2009
Psykisk sjukdom vanligt bland personer som haft anorexia
Många vuxna som under sina tonår fick diagnosen anorexia nervosa kan inte arbeta på grund av psykiska problem. 18 år senare är var fjärde sjukpensionär eller långtidssjukskriven.
 
Psykisk sjukdom vanligt bland personer som haft anorexia

Studien inleddes vid Sahlgrenska akademin 1985. Totalt undersöktes 51 tonåringar med anorexia nervosa och en lika stor frisk kontrollgrupp. Grupperna har undersökts och jämförts flera gånger under åren som gått.
 
- Detta är en unik studie, också med internationella mått mätt. Det är den enda undersökningen i världen som avspeglar det naturliga förloppet av anorexia nervosa i befolkningen, säger Elisabet Wentz, docent i barn- och ungdomspsykiatri vid Sahlgrenska akademin.
 
18 år efter att studien inleddes har tre kvinnor fortfarande inte tillfrisknat från sin anorexia. 13 personer, 25 procent, är sjukpensionärer eller sjukskrivna under mer än sex månader på grund av en ätstörning eller annan psykiatrisk problematik. 39 procent har förutom ätstörningen minst en psykiatrisk diagnos. Den vanligaste diagnosen är tvångssyndrom.
 
Men resultaten innehåller också flera positiva överraskningar.
 
- Tidigare studier har visat att anorexia är en diagnos med mycket dålig prognos och att så många som var femte patient avlider som en följd av sjukdomen, men vi har inte förlorat någon av de personer som ingår i vår studie, säger Elisabet Wentz.
 
Enligt andra undersökningar skulle också ofrivillig barnlöshet vara en vanlig komplikation för vuxna kvinnor som haft anorexia, liksom ökad risk för att barnet föds för tidigt och för att den nyblivna mamman blir deprimerad.
 
I denna studie har kvinnorna både i gruppen som haft anorexia och i kontrollgruppen fått i stort sett lika många barn, men kvinnorna som haft anorexia var yngre när de fick sitt första barn och barnen vägde mindre jämfört med kontrollgruppens barn.
 
- Ingen av de kvinnor som blivit mödrar har någon kvarstående ätstörning, men det är ändå vanligare att de oroar sig för barnens viktuppgång, säger Elisabet Wentz.
 
 
Källa: Göteborgs universitet
Fakta:
Anorexia Nervosa
Anorexia nervosa är en av de vanligaste psykiska sjukdomarna bland unga kvinnor. En procent av alla flickor i tonåren insjuknar. Bland pojkar drabbas en promille. De flesta är mellan 14 och 17 år när de får diagnosen och sjukdomstiden är ofta långdragen.