Publicerad: 3/21/2009
Snarkning stjäl vår sömn och gör oss trötta på jobbet
Sjukdagar, misstag och ineffektivitet. För lite sömn påverkar prestationsförmågan på arbetsplatsen. Det visar resultatet av en ny internationell undersökning som fokuserar på hur snarkning påverkar sömn och vilka konsekvenser snarkning har på arbetslivet. Åtta av tio svenskar som svarat på undersökningen tycker att trötthet påverkar deras arbetsliv.
 
Snarkning stjäl vår sömn och gör oss trötta på jobbet

Snarkning stör sömnen visar en ny undersökning. Många svenskar känner sig så trötta att det påverkar deras prestationsförmåga på arbetsplatsen. Resultatet kommer från en internationell undersökning med 9 099 deltagare i Holland, Belgien, Sverige, Norge, Finland och Danmark.
 
Totalt har 2 637 svenskar deltagit som antingen snarkar eller har en partner som snarkar.
 
Trött av snarkning
1,3 miljoner svenskar är vanesnarkare och 2,3 miljoner svenskar snarkar då och då. Drygt sju av tio tillfrågade eller deras partner förlorar sömn varje natt på grund av snarkning. Mer än var tredje sover 6 timmar eller mindre per natt. Det är därför inte konstigt att drygt sex av tio känner sig trötta dagligen.
- Det är oroväckande att så många svenskar snarkar. Vanesnarkning är kopplat till sömnstörning och dagtrötthet. Att sova mindre än sex timmar per natt oavsett orsak är också förenat med hälsorisk och kopplat till diabetes och fetma, det visar internationella studier, säger sömnforskaren Eva Svanborg, professor vid Universitetssjukhuset i Linköping.
 
För lite sömn orsakar huvudvärk och ineffektivitet
Åtta av tio tillfrågade tycker att trötthet påverkar deras arbetsliv. En av tio tycker att sömnbrist påverkar arbetslivet i hög utsträckning. Drygt sju av tio har känt sig ineffektiva, okoncentrerade och ofokuserade på arbetet på grund av trötthet. Nästan var tredje person har fler sjukdagar i liten till hög utsträckning på grund av snarkningen.
 
- Alla människor snarkar ibland, men vanesnarkning kombinerat med dagtrötthet har en klar koppling till olyckor på arbetsplatser och i trafiken, påpekar Eva Svanborg.
 
Skillnader mellan olika länder
Sverige är det land näst efter Norge där flest tillfrågade sover färre än sex timmar. Svenskarna är de som i störst utsträckning känner sig trötta varje dag jämfört med andra länder, sex av tio svenskar känner så. Sverige är också det land där flest personer känner att trötthet påverkar arbetslivet i större eller mindre utsträckning, åtta av tio tycker så.
 
När det gäller sjukdagar är det Holland som har minst medan Sverige har flest sjukdagar på grund av trötthet. Svenskarna har också svarat att de är mer ineffektiva på arbetet på grund av trötthet, drygt sju av tio jämfört med exempelvis Holland där endast tre av tio känner så.
 
Arbetslivet påverkas
Deltagarna tycker att arbetslivet påverkas av snarkning och för lite sömn enligt undersökningen. Vanligast är att man upplever problem att fokusera och känner sig mindre effektiv.
 
Andra effekter av snarkning och sömnbrist är:
 • Mer irriterad
 • Mer stressad
 • Huvudvärk
 • Okoncentrerad
 • Mindre arbetsglädje
 • Fler sjukdagar
   
  Källa: Internationell undersökning på uppdrag av Breathe Right med 2 637 tillfrågade svenskar, som snarkar eller lever med någon som snarkar.
 • Fakta:
  Läs mer:
  Därför är det så viktigt med en god natts sömn>>